Cumulative Illness Rating Scale voor het vastleggen v comorbiditeit

De Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) is een instrument voor het inventariseren van de aanwezigheid van comorbiditeit. Het instrument bestaat uit 13 categorieën van aandoeningen. In een interview met de patiënt wordt nagegaan welke aandoeningen de patiënt heeft en de ernst ervan. Wanneer een aandoening aanwezig is, wordt de ernst ervan aangegeven met een score van 1 tot 4 (respectievelijk een milde aandoening zonder invloed op normale activiteiten tot een zeer ernstige aandoening met noodzaak tot onmiddellijk handelen). De totaalscore ligt tussen de 0-52, waarbij een hogere score staat voor meer aandoeningen en/of ernstigere aandoeningen.

Auteur(s)Linn BS (1968)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Overig
Functies
Lichaamsregio’s
Aandoeningen