Drooling Severity and Frequency Scale in Parkinson

De DSFS-P meet de ernst en frequentie van speekselverlies bij Parkinson-patiënten. Het is een semi-quantitatieve toets die bestaat uit twee vragen (ernst en frequentie). Deze worden gescoord op een 5-puntsschaal (er zijn 5 mogelijke antwoorden, oplopend in gradatie).

Auteur(s)Kalf JG, de Swart BJM, Bloem BR, Munneke M (2007)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio’s Hoofd/hals
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen