Glasgow Coma Scale (voor volwassenen en kinderen)

De Glasgow Coma Schaal (GCS) wordt gebruikt om het bewustzijnsniveau van patiënten met een verlaagd bewustzijn ten gevolge van een schedel-hersenletsel vast te stellen en te bewaken. Het meten van het bewustzijn is belangrijk voor het stellen van de diagnose, de prognose en voor het volgen van de toestand van de patiënt. De schaal meet drie reacties waaronder het openen van de ogen (E), de motorische reactie (M) en de verbale reactie (V). Binnen de observatielijst wordt vastgelegd in welke volgorde de schaal afgenomen moet worden.

Auteur(s)Teasdale G, Jennett B (1974)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies
Lichaamsregio’s
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen