Karlsson Ankle Function Score

De Karlsson Ankle Function Score is een door de patiënt ingevuld meetinstrument voor de functionele evaluatie van de enkel. In de scorelijst zijn de volgende items opgenomen wat betreft enkel en voet: pijn, andere symptomen, activiteiten van het dagelijkse leven, functionele capaciteiten voor sport- en recreatieve activiteiten en kwaliteit van leven.

Auteur(s)Karlsson J (1991)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio’s Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat