Lysholm Knee Scoring Scale

De Lysholm Knee Scoring Scale is een vragenlijst bestaande uit 8 items die de patiënt samen met de therapeut invult. De vragenlijst is ontwikkeld voor het in kaart brengen van de mate van knie-instabiliteit op zowel stoornis- als beperkingsniveau. Een hoge score op de Lysholm scorelijst komt overeen met een geringe mate van knie-instabiliteit.
Ter aanvulling op deze scorelijst kan een activiteitenschaal (bekend als Tegner Activity Level Score) gebruikt worden.

Auteur(s)Lysholm J (1982; gemodificeerd 1985); Nederlandse versie: Neeb TB (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Bewegingssysteem, Mobiliteit/bewegen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio’s Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat