Observing patient involvement in decision making

Tijdens een zorgproces wordt erna gestreefd dat beslissingen tussen patiënten en zorgverleners gedeeld worden . De OPTION-scale is een 12-item vragenlijst die in kaart wil brengen in hoeverre de patiënt binnen een zorgproces en het maken van beslissingen betrokken wordt.

Auteur(s)Elwyn G, et al. (2003)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie
Lichaamsregio’s
Aandoeningen