Peripheral Artery Questionnaire

De PAQ is een ziektespecifieke vragenlijst. De PAQ bestaat uit 20 items en meet de beperkingen van het lichamelijk functioneren, de ervaren invaliditeit en de mate van tevredenheid van de behandeling. De vragenlijst heeft als doel de gezondheidsstatus bij patiƫnten met perifeer arterieel vaatlijden beter te kunnen inventariseren. De Nederlandse versie is vertaald en gevalideerd in een onderzoek van Smolderen et al in 2008.

Auteur(s)Spertus J, Jones P, Poler S, Rocha-Singh K (2004); Nederlandse versie: Smolderen KG, et al. (2008)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Maatschappelijk-sociaal leven, Mobiliteit/bewegen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio’s
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Hart- en vaataandoeningen