Pijncoping Inventarisatielijst / Pain Coping Inventory

De Pijncoping Inventarisatielijst (PCI) inventariseert de copingstrategieën van mensen met pijnklachten. De PCI vragenlijst bestaat uit 33 items. Met behulp van deze vragenlijst kan bepaald worden of iemand met name actieve of passieve copingstrategieën toepast.

Auteur(s)Kraaimaat FW, Bakker AH, Evers AWM (1997)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Overig
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Maatschappelijk-sociaal leven, Mentale functies, Persoonlijke factoren, Sensorische functies en pijn, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio’s
Aandoeningen