Specific Activity Scale

De specifieke activiteiten schaal is een vragenlijst die, afhankelijk van de scoring op een viertal vragen, de functionele status van patiënten met cardiale aandoeningen in vier groepen indeelt. De vragen zijn gericht op de activiteiten die patiënten in het dagelijkse leven tegen kunnen komen.

Auteur(s)Goldman L, Hashimoto B, Cook EF, Loscalzo A (1981); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Hartrevalidatie (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio’s Thorax/buik/organen
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Hart- en vaataandoeningen