STarT Back (Screening) Tool

De SBT is een screeningsinstrument voor gebruik bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten in de eerste lijn. Aan de hand van 9 vragen wordt een inschatting gemaakt van het psychosociale aspect van de rugklachten en er wordt een indruk verkregen over de kans op het ontwikkelen van persisterende invaliderende lage rugpijn. Tenslotte geeft de uitslag richting aan de te volgen behandelstrategie door de patiënten in te delen in subgroepen.

Auteur(s)Hill JC (2007); Nederlandse versie: van Hooff M, van Lankveld W, Anderson P, van Hartingsveld F, Ostelo R (2011)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio’s Wervelkolom
Aandoeningen Bewegingsapparaat