Strength, Assistance with walking, Rise from a chair, Climb stairs and Falls

De SARC-F is een instrument voor screening op het risico op sarcopenie en wordt ingezet voor het opsporen van hoog-risicopatiënten. Het instrument bestaat uit vijf eenvoudige vragen en is de eerste stap in de diagnostiek. Patiënten met 4 punten of meer hebben een verhoogd risico op sarcopenie.

Auteur(s)Malmstrom TK, Morley JE (2013); Nederlandse versie: Visser M, Schaap LA (2019)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Bewegingssysteem, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio’s Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Spier- en peesaandoeningen