Tourniquet test

Bij de Tourniquet test wordt een bloeddruk manchet proximaal van de elleboog aangelegd en opgepompt totdat de druk hoger is dan de systolische bloeddruk van de patiƫnt. De test is positief, wanneer doofheid en
tintelingen binnen 60 sec. in het gebied van de n. medianus ontstaan of verergeren

Auteur(s)Gilliat (1953)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en)
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio’s Bovenste extremiteit
Aandoeningen Perifeer zenuwstelsel, Zenuwstelsel en zintuigen