Trunk Control Test

De Trunk Control Test (TCT) evalueert de rompstabiliteit van CVA-patiënten. De TCT is onderverdeeld in 4 tests, te weten: 1. omrollen naar zwakkere zijde; 2. omrollen naar sterkere zijde; 3. opkomen tot zit vanuit rugligging;
4. balans in zittende positie gedurende 30 seconden. De test wordt gescoord met een ordinale driepuntsschaal, waarbij een hogere score overeen komt met beter functioneren

Auteur(s)Collin C, Wade D (1990); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Beroerte (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Bewegingssysteem, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio’s
Aandoeningen CVA, Zenuwstelsel en zintuigen